Turčynov: Boli ste na Kryme? Tak vás potrestáme!

“Ukrajinská SBU musí pripraviť a predložiť NSDC Ukrajiny zoznam úradníkov Európskeho parlamentu, politikov z Európskej únie, SNS a Latinskej Ameriky, ktorí podľa ruských médií prišli na návštevu anektovaného Krymu, v súvislosti s oslavami trojročného výročia anexie Krymu,” povedal. Turčynov.

Podľa Oleksander Turčynov, v prípade potvrdenia týchto informácií sa bude ukrajinská Rada národnej bezpečnosti zaoberať otázkou zavedení sankcií proti návštevníkom Krymu.

“Okrem toho, by po overení informácií o pobyte na Kryme malo byť proti nim vedené trestné konanie v súlade s platnými právnymi predpismi,” zhrnul Turčynov.

Krym sa stal časťou Ruska v marci 2014 na základe výsledkov referenda, ktoré sa konalo po prevrate na Ukrajine. Pre spojenie s Ruskom hlasovalo 96.77% voličov republiky Krym a v Sevastopole 95,6%. Moskva opakovane zdôrazňuje, že referendum sa konalo v plnom súlade s medzinárodným právom. Prezident Vladimir Putin povedal, že otázka Krymu je “definitívne uzavretá”.

GATESTONE INSTITUTE: Demografické dáta moslimskej populácie v Nemecku – dnešok a budúcnosť

  • Kritici nemeckej politiky “otvorených dverí” poukazujú na prudký nárast počtu moslimskej populácie v Nemecku – ktorá prvýkrát presiahla šesť miliónov v roku 2016 – ktorý navždy zmenil tvár zeme.
  • Cenou za zvrátenie nepriaznivého demografického vývoja je hlbšia islamizácia Nemecka pod rúškom multikulturalizmu.
  • S pôrodnosťou 1,6 dieťaťa na ženu, nachádzajúce sa značne pod limitom 2,1 dieťaťa potrebného k zachovaniu kultúry, bude podľa demografických správ Nemecko potrebovať stabilný prílev prisťahovalcov v počte 300 000 osôb ročne, ak chce udržať terajší stav populácie do roku 2060 .
  • “Dovážame si do krajiny islamský extrémizmus, arabský antisemitizmus, národnostné a etnické konflikty iných štátov a rozdielne chápanie spoločnosti a práva ako takých. Nemecké bezpečnostné zložky nie sú schopné riešiť novovzniknuté bezpečnostný problémy a súvisiace reakcie nemeckých obyvateľov.” – Uniknutý dokument nemeckej rozviedky.
  • Viac ako pred desiatimi rokmi varoval historik Bernard Lewis, pred kompletnou islamizáciou Európy na konci dvadsiateho prvého storočia, ak budú pokračovať súčasné migračné trendy. Nemecké politické špičky sú predvojom splnenia týchto predpovedí.

============================================================

Podľa správy Nemeckej vlády, Nemecko musí prijať 300 000 imigrantov ročne po dobu najbližších štyridsiatich rokov, ak sa má vyhnúť úbytku populácie.

Dokument, ktorého časti boli uverejnené v tlači (Rheinische Post) prvého februára uvádza, že nemecká vláda spolieha na stálu masovú migráciu – pravdepodobne z Afriky, Ázie a Blízkeho východu – v otázke udržania súčasného počtu nemeckej populácie (82,8 miliónov obyvateľov) až do roku 2060.

Správa naznačuje, že rozhodnutie kancelárky Angely Merkelovej, prijať do Nemecka zhruba jeden a pol milióna, prevažne moslimských, prisťahovalcov nebolo primárne motivované humanitárnymi dôvodmi, ale vopred naplánovanú snahou zvrátiť nepriaznivý demografický vývoj Nemecka a udržanie sociálneho štátu do budúcnosti.

Ak väčšina nových prichádzajúcich po dobu najbližších štyroch desaťročí bude pochádzať z moslimských krajín, potom populácia moslimov v Nemecku prekročí hranicu dvadsiatich miliónov a v roku 2060 budú teda tvoriť 25% celkového počtu obyvateľov.

Kritici nemeckej politiky “otvorených dverí” poukazujú na prudký nárast počtu moslimskej populácie v Nemecku – ktorá prvýkrát presiahla šesť miliónov v roku 2016 – ktorý navždy zmenil tvár zeme.

Masová imigrácia a rýchly vzostup islamu v Nemecku sa prejavuje vznikom “no-go” zón, súdov Šaría, polygamiou, detskými sobášmi a násilím zo cti. Je taktiež zodpovedná za spoločenský chaos, vrátane útokov džihádistov, epidémií znásilnenia, krízu verejného zdravia, narastajúcu kriminalitu a v neposlednom rade tiež hromadným nákupom zbraní pre sebaobranu v radoch nemeckých obyvateľov. V tom najhoršom prípade končia obavy obyvateľov opustením krajiny.

Podľa správy Federálneho Štatistického Úradu (Destatis), predpokladala vláda pokles populácie zo súčasných 83 miliónov na 73 miliónov, v najhoršom prípade na 67,6 miliónov do roku 2060. Tento odhad sa však prepočítava na základe predpovedí budúcej migrácie, pôrodnosti a predpokladanej dĺžky života.

Predbežné odhady Destatis ukazujú, že vďaka pozitívnym výsledkom v oblasti migrácie (viacej ľudí do krajiny prichádza, ako z nej odchádza) počet obyvateľov vzrástol o 1,14 miliónov v roku 2015 a ďalších 750 000 v nasledujúcom roku. Nemecká populácia teda tvorilo 82,8 miliónov obyvateľov.

S priemernou pôrodnosťou 1,6 dieťaťa na ženu, ktorá je pod limitom nutným k obnove populácie (2,1 detí na ženu) bude Nemecko potrebovať ročne 300 000 nových prichádzajúcich, ak chce udržať počet obyvateľov stabilný do roku 2060.

Správa zdôrazňuje potrebu rýchlej integrácie prisťahovalcov do ekonomiky, aby sa stabilizovali odvody do sociálneho systém. “Podľa súčasných skúseností to nebude ľahká úloha a potrvá dlhšiu dobu, než sa pôvodne očakávalo,” uvádza správa. “Úspech je merateľný iba v strednodobom alebo dlhodobom horizonte.”

Nedávny prieskum denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung zistil, že tridsať najväčších nemeckých spoločností zamestnalo len 54 utečencov vrátane 50 zamestnancov na pozíciách kuriéra pre Deutsche Post. Vedenie spoločností uvádza ako hlavný problém nedostatočnú kvalifikáciu a neznalosť nemčiny.

Podľa Spolkového úradu práce, je vzdelanie nových prisťahovalcov nižšie ako sa očakávalo. Iba štvrtina z nich má stredné vzdelanie. Zvyšné tri štvrtiny nie sú vyučení v žiadnom odbore a len 4% novo prichádzajúcich má vyššiu kvalifikáciu.

Zatiaľ je väčšina prisťahovalcov z rokov 2015 a 2016 závislá na podpore štátu. Nemeckých daňovníkov stála podpora a pomoc utečencom a žiadateľom o azyl v roku 2016 okolo 21,7 miliárd eur. Očakáva sa, že rovnakú sumu zaplatia aj tento rok.

Dokument spracovaný ministerstvom financií odhaduje náklady spojené s migračnou krízou na 93,6 biliónov euro do roku 2020. Asi 25,7 biliónov poputuje z vreciek daňových poplatníkov na sociálne výdavky ako je podpora v nezamestnanosti alebo príspevky na bývanie. Na jazykové kurzy bude vyčlenených 5,7 biliónov a 4,6 biliónov na integráciu prisťahovalcov do pracovného procesu.

Masová migrácia tiež zvyšuje dopyt po bývaní a tlačí ceny nájmov hore pre pracujúcich obyvateľov. Každý rok je potrebné 350 000 nových bytov na pokrytie dopytu, ale v roku 2014 bolo postavených iba 245 000 bytov a ďalších 248 000 v roku 2015 (Rheinische Post).

Podľa policajných správ sú prisťahovalci zodpovední za 208 344 trestných činov. Toto číslo predstavuje 80% nárast od roku 2014 a znamená 570 trestných činov denne, alebo 23 trestných činov každú hodinu spáchaných medzi januárom a decembrom 2015.

Zverejnený dokument nemeckej tajnej služby varoval pred možnou zvyšujúcou sa politickou nestabilitou v krajine následkom masovej migrácie z moslimských krajín. Dokument uvádza že “integrácia stoviek tisícov ilegálnych prisťahovalcov bude nemožná vzhľadom k ich očakávanemu extrémizmu a už etablovaných paralelných moslimských spoločností v Nemecku.” Správa poukazuje aj na ďalšie nebezpečenstvo:

“Dovážame si do krajiny islamský extrémizmus, arabský antisemitizmus, národnostné a etnické konflikty iných štátov a rozdielny prístup a chápanie spoločnosti a zákonov ako takých.”

V rozhovore pre Die Welt, vyhlásil nemenovaný vysoký úradník pre bezpečnosť:

“Veľký príliv ľudí z iných častí sveta povedie k destabilizácii našej krajiny. Týmto prístupom k masovej migrácii vytvárame podmienky pre extrémizmus. Väčšinová spoločnosť sa radikalizuje, pretože si takú migráciu neželá a je jej vnucovaná politickými špičkami. V budúcnosti sa veľký počet Nemcov odkloní od ústavného štátu. “

Nedávny prieskum spoločnosti YouGov odhalil, že 68% Nemcov vidí masovú migráciu ako dôvod zhoršenej bezpečnostnej situácie v krajine. Takmer 70% respondentov priznalo, že sa bojí o život a majetok na nemeckých staniciach či v metrách  a 63% sa necíti bezpečne na väčších verejných podujatiach.

Prieskum spoločnosti INSA potom dodáva, že 60% Nemcov verí, že islam nepatrí do Nemecka. Takmer polovica respondentov (46%) sa obáva ďalšej islamizácie krajiny.

Avšak ak by sa v Nemecku konali voľby, Angela Merkelová by bola hladko zvolená kancelárkou na ďalšie štyri roky. Prieskum spoločnosti INSA pre nemecký Bild z počiatku februára pripisuje víťazstvo kresťanským demokratom Angely Merkelovej (CDU) so ziskom 33% hlasov pred druhou sociálno demokratickou stranou (SPD) s 27% hlasov a 9% pre proti-imigračnej strane Alternatíva pre Nemecko (AFD).

Prognózy moslimskej populácie v Nemecku

Nemecko spolu s Francúzskom vedie medzi krajinami západnej Európy v počte moslimských obyvateľov.

Nárast moslimskej populácie v Nemecku je poháňaný masovou migráciou. V roku 2016 prišlo do Nemecka podľa odhadov asi 300 000 ľudí, v roku 2015 to bolo viac ako milión. Najmenej 80% (800 000 v roku 2015 a 240 000 ľudí v roku 2016) novo prichádzajúcich pochádzajú z moslimských krajín podľa CCMG (Central Council of Muslims in Germany – organizácie združujúcej asi 20 000 moslimov).

K tomuto číslu je nutné pripočítať prirodzený nárast populácie v moslimskými komunitách, ktoré už v Nemecku sú – 1,6% ročne (približne 77 000) podľa údajov odvodených zo štúdie rastu moslimskej populácie v Európe, vykonanú Pew Research Centre.

Podľa odhadov výskumu, ktoré vychádzali z dát ešte pred začiatkom krízy, moslimská populácia v Nemecku mala dosiahnuť 5 145 000 obyvateľov na konci roka 2015.

Po započítaní 800 000 nových prichádzajúcich v roku 2015 a 240 000 v roku 2016 spoločne s prirodzeným prírastkom obyvateľstva (77 000) vzrástla jednorazovo moslimská populácia o 1 117 000 a dosiahla odhadovaných 6 262 000 na konci roku 2016. To sa rovná asi 7,6 % celkového počtu obyvateľov Nemecka.

Veľkosť moslimskej populácie môže v roku 2020 čítať na 20 miliónov obyvateľov podľa Uwe Brandla, presidenta Bavorského Spolku (Bayerische Gemeindetag). Jeho odhad sa zakladá na takzvanom zjednotení rodín. Ide o proces, kedy úspešný žiadateľ o azyl postupne privedie do krajiny zhruba štyri až osem ďalších rodinných príslušníkov.

Pred viac ako desiatimi rokmi varoval historik Bernard Lewis pred prevažne islamskou Európou na konci dvadsiateho prvého storočia, ak budú súčasné migračné trendy pokračovať. Nemecké politické špičky sú predvojom naplnenie jeho vízie.

Soeren Kern je členom Gatestone Institute v New Yorku. Článok pôvodne vyšiel v anglickom originále Germany’s Muslim Demographic Future na Gatestone Institute.

AGORAVOX: Ukrajina? To už je len bývalá krajina!

Vyhlásenie niekoľkých ruských bánk, vrátane Sberbank, že otvoria účty osobám, ktoré predložia cestovný pas Doneckej ľudovej republiky (DLR) alebo Luhanskej ľudovej republiky (LLR), vyprovokovalo skupiny ukrajinských nacionalistov a neonacistov k prudkej reakcii, ktorí vyzvali na uzatvorenie týchto bánk pôsobiacich na Ukrajine, píše AGORAVOX.

Tieto frakcie (najmä Azov a Pravý sektor) potom napadli niekoľko bánk a poškodili tiež ich bankomaty, do Sberbank v Kyjeve bol zablokovaný vstup betónovými kvádrami, pred vstupom bol natiahnutý ostnatý drôt a horel tu oheň. Ľudia boli na plagátoch vyzývaní, aby stiahli svoje finančné prostriedky s tým, že tieto banky boli uzavreté: “Pozor! Banka zo zeme agresora. Vyberte svoje peniaze čo najskôr!”

Tieto útoky boli zamerané aj na ruskú banku Alfabank. Samozrejme, že ukrajinská polícia nikoho za vandalizmus nezatkla.

Proti týmto neonacistickým skupinám, ktorí sú skutoční držitelia moci na Ukrajine polícia nič neurobí a ukrajinské úrady sa rozhodli len sledovať ich pohyb, aby neboli napadnuté. Ukrajinská centrálna banka v súčasnosti pracuje s pomocou SBU (ukrajinská tajná služba) na tom aký druh sankcií bude použitý proti niektorým dcérskym spoločnostiam ruských bánk (vrátane Sberbank, VTB a Prominvestbank).

Návrhy ukrajinskej centrálnej banky, ktoré boli publikované, naznačujú že tieto banky nebudú môcť prevádzať peniaze do zahraničia. Už skôr Sberbank odmietla limit pre výbery svojich zákazníkov po tlaku zo strany štátnych orgánov Kyjeva.

Tento typ “reklamy” a akcia spôsobí monštróznu “štvanicu” na tieto banky. Je zrejmé, že všetci zákazníci budú chcieť svoje peniaze previesť inam. Čo by spôsobilo kolaps ruských dcérskych bánk na ukrajinskom bankovom trhu.

Ale to, čo všetci títo “géniovia” ešte nepochopili, že tieto banky sú tiež investičný prostriedok a banky sú spojené s pohľadávkami alebo kapitálovými podielmi. Sberbank je siedma najväčšia banka na Ukrajine s viac ako 805 miliónmi vkladov, a zamestnáva 2000 ľudí. Už len postavenie Sberbank na ukrajinskom bankovom trhu by malo donútiť ukrajinské orgány, aby zasiahli proti vandalizmu a útokom na banku.

Situácia znepokojuje Rusko, ako uviedol Dmitrij Peskov, tlačový hovorca ruského prezidenta Vladimira Putina. Povedal, že Kremeľ pozorne sleduje, čo sa deje v Kyjeve, a pripomenul, že takáto akcia by nemala byť bez následkov pre ukrajinskú ekonomiku.

“Domnievame sa, že tento útok na ruské banky úplne zničí investičné prostredie na Ukrajine, ukazuje svetu, že je teraz veľmi nebezpečné a ekonomicky nevhodné pracovať na ukrajinskom území,” povedal Peskov.

Stručne povedané, tieto útoky nemôžu pomôcť ukrajinskej ekonomike, odrádzajú záujemcov o investície v krajine, ale aj prudký pád Sberbank a ďalších ruských bánk by mohol privodiť kolaps celého bankového systému na Ukrajine a vyvolať dominový efekt. V jej prípade ide o siedmu najväčšiu banku, ktorá má finančné vzťahy s ostatnými veľkými ukrajinskými bankami.

A ako by to nestačilo, pokiaľ ide o zničenie obrazu krajiny vo svete, ukrajinské úrady sa rozhodli, že ruskej speváčke v súťaži Eurovízia 2017 by mohol byť odmietnutý vstup na územie Ukrajiny vzhľadom k tomu, že spievala na Kryme v roku 2015 ….

Ukrajinské úrady, neschopné zrušiť blokádu Donbasu, sa nakoniec rozhodli blokádu podporiť.

Hlúpa blokáda, ktorá nezmení politiku oboch republík, ktoré preto začali vyvážať svoje výrobky do Ruska, ako poznamenal Alexander Zakharčenko. Horšie je, že blokáda porušuje úplne Minské dohody a sú proti zdravému rozumu, uviedol Sergej Lavrov.

Dokonca aj osobitný zástupca OBSE v rámci kontaktných skupín, Sajdik Martin, uviedol, že je znepokojený blokádou a povedal, že tento nebezpečný vývoj musí byť zastavený.

“Chcem vyjadriť svoje osobné sklamanie a znepokojenie nad touto situáciou, ktorá neprispieva k úspechu minského procesu, ale skôr zhoršuje napätie medzi oboma stranami a má negatívny vplyv na proces vzájomného zmierenia a spoluprácu. Tento nebezpečný trend musí byť zastavený,” povedal po zasadnutí kontaktnej skupiny.

Jevgenij Satanovskij, prezident Inštitútu Blízkeho východu, sa domnieva, že ukrajinské orgány nie sú teraz schopné udržať situáciu pod kontrolou v krajine, kde kvôli ich neschopnosti riadia krajinu gangy a podriadení guvernéri.

Keď sa krajina rúca, pokušenie je tak silné, že sa úrady zúfalo snažia využiť vojnu ako zázračné riešenie. V snahe zvýšiť napätie s Ruskom, ale aj s ľudovými republikami v Donecku a Luhansku, Ukrajina dostala samu seba do slepej uličky.

(Článok pôvpdne vyšiel na AGORAVOX pod názvom  Hystérie russophobe 3.0 – L’Ukraine se lance dans une surenchère suicidaire contre la Russie et le Donbass.)

Pár poznámok k možnej zdravotníckej reforme

Slovensko potrebuje reformu zdravotníctva, zdravotnej starostlivosti a služieb ako aj zdravotného poistenia. To sú tri klúčové body bez ktorých nemá ani zmysel hovoriť o DRG – meraní kvality, ktoré môže prísť až po reformných krokoch.

Už v januári ide do parlamentu Zákon o zrušení doplatkov na lieky pre dôchodcov a maloletých. Samotný zákon nie je sám o sebe nezmysel. Jeho problémom je, že je vytrhnutý z kontextu celej refromy zdravotníctva. Neponúka nadväzujúce kroky, ktoré by ho zasadili do celkovej reformy financovania mimoriadnych výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Dokonca ani nehovorí nič o zmene poistenia s tým, že poistenie dieťaťa by bolo súčasťou poistenia aspoň jedného z rodičov.

Za uplynulých 11 rokov sa v odborných diskusiách – čo ďalej v zdravotníctve, pohlo výrazne dopredu. Odborníci z prostredia HPI rozpracovali nominálne zdravotné poistenie a aj ďalšie kroky. To, že to autori predkladaného materiálu nevidia a nevideli, skôr svedčí o ich odbornej nepripravenosti vstúpiť do diskusie. A práve tá im môže dosť výrazne pošramotiť povesť. Asi ťažko budú vysvetľovať odkiaľ čerpali resp. nečerpali informácie, keď všetko zásadné je viac menej na stole už niekoľko rokov.

SaS oznámila, že prichádza so zdravotníckou reformou. Mená ako Martin Barto, Rudolf Zajac alebo Richard Sulík, sú záruka toho, že to bude reforma prepracovaná a kvalitná. Navyše podopretá podporou odbornej verejnosti, čím sa jej určite dostane nielen výraznej medializácie, ale tému ako ďalej v zdravotníctve strhnú úplne na svoju stranu.

Odbornosť tej, ktorej strany nevzniká tým, že niekto si vyberá čerešničky z cudzieho koláča a tvári sa, že objavil Ameriku. Odbornosť vzniká budovaním si rešpektu u reformnej komunity, konfrontovaním si názorov v diskusii a prejavením aspoň elementárnej slušnosti v tom, že si človek všimne, že niekto v tejto téme robí už viac ako 10 rokov.

Po 11 rokoch Ficovlád a bez reforiem opäť vzniká hlad povedať niečo zmysluplnejšie a zásadnejšie v zápase o charakter Slovenska. Dozrieva čas, kedy reformy budú opäť in. Ten čas bude priať pripraveným, nepripravení a hlupáci sa v ňom argumentačne utopia.

Osobne vidím tieto dôležité body reformy:

1. Spojenie vyplácanie plnenia z budúceho solidárneho balíka zdravotnej starostlivosti s vyplácaním sociálneho zabezpečenia do jednej inštitúcie – špecializovanej správy t.j. Správa zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia a následné zrušenie Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Neznamená to zánik myšlienky komerčného poistenia. Naopak individuálne komerčné zdravotné poistenie, teda komerčný balík v takomto nastavení bude dávať skutočne zmysel. Paralela s povinným zákonným poistením a komerčným havarijným poistením, ako ju poznáme u motorových vozidiel je viac než namieste. 

2. Zákon o financovaní zdravotnej starostlivosti – štátom garantovaná univerzálna starostlivosť = solidárny balík plus zákon o financovaní sociálnych služieb a zabezpečenia.

3. Zákon o poistení mimoriadnych zdravotných nákladov na základe Zákona o mimoriadnych výdavkoch na zdravotnú starostlivosť a sociálnu ochranu v zdravotnej starostlivosti.

4. Novela zákona 416/2001 o prenose kompetencií a vyňatie zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb a ich financovaní z pôsobnosti VÚCIEK = nový zákon špecializovanej verejnej správe – Správa zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia.

5. Novela zákona o zdravotnom poistení = prechod na univerzálne nominálne zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie = správa výberu odvodov a vyplácania podpôr, či dávok v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb pod jednou strechou a jedným dohľadom. Teda novela zákona o Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho transformácia na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a sociálnymi službami.

JURAJ POLÁČEK: Čo znamená vstup Kanady do AIIB?

Správou uplynulého dňa sa stalo oznámenie Kanady počas vládnej návštevy premiéra Trudeaua v Číne, že sa jeho krajina rozhodla vstúpiť do Ázijskej Infraštruktúrnej Investičnej Banky. Tento krok znamená, že z najvyspelejších krajín sveta členmi AAIB nebudú už len USA a Japonsko.

Kanadský vstup a postoj USA

Zrejme každému napadne, že vstupom Kanady do AIIB sa láme najpevnejšia koalícia štátov Severnej Ameriky, v ktorej Kanada vždy viac-menej kopírovala politiku USA. Skutočne, nová vláda, ktorú vedie mladý premiér Justin Trudeau, má snahu robiť veci “inak”. Minister financií Bill Morneau počas vystúpenia s prezidentom AIIB Jinom Liqunom, na ktorom došlo k spomenutému prehláseniu o rozhodnutí Kanady,  povedal: “Pre nás ako pre novú vládu ide skutočne o najskoršiu možnosť, pri ktorej sme mohli oznámiť náš záujem.”

Šéf AIIB Jin Liqun počas tlačovky spomenul, že podľa neho sa postoj USA k AIIB mení, keďže “…povzbudzujú Svetovú banku, aby s AIIB viac spolupracovala.”

Ešte v apríli bol postoj Bieleho domu jednoznačný a o žiadnom zapojení sa Ameriky do AIIB nebolo možné uvažovať. Časť amerických analytikov však považovala odmietavý postoj americkej vlády za nesprávny. Keďže bolo zrejmé, že presviedčanie spojencov neuspeje, mala sa podľa nich Amerika k projektu pripojiť napísal Forbes, aby mala aspoň čiastočnú kontrolu nad geopolitickou hrozbou, ktorú prináša spojenie AIIB a čínskeho projektu Novej hodvábnej cesty tvrdí magazín The Diplomat

V tomto momente je situáciu ešte príliš skoro hodnotiť. Americkí spojenci, podľa ich reakcií pri zakladaní banky, považujú účasť v AIIB za výhodnú. Samostatne konajúca vláda mysliaca na vlastné záujmy by s veľkou pravdepodobnosťou konala podobne ako kanadská. Na druhej strane ale nie je vylúčené, že vzhľadom na mimoriadne blízku spoluprácu oboch krajín bude Kanada reprezentovať v banke aj americké záujmy. Obe možnosti však znamenajú, že sa doba mení a objavuje sa multipolárny svet.

Pozadie vzniku AIIB

AIIB je projekt globálnej finančnej inštitúcie pod vedením Číny, ktorá mala nielen rozhodujúce slovo pri jej založení ale má aj najväčší, 30% podiel. Cieľom banky je, ako z názvu vyplýva, podpora infraštruktúrnych projektov so zameraním hlavne na rozvojové krajiny. K rozhodnutiu Číny založiť AIIB určtite prispeli dlhoročné obštrukcie USA v Medzinárodnom menovom fonde pri požiadavkach na jeho reorganizáciu a prerozdelenie kvót. Rovnako Čína kritizovala aj ponuku investičných projektov v inštitúciách ako je Ázijská rozvojová banka (ADB) a Svetová banka (WB), čo sú organizácie pod výrazným vplyvom Spojených štátov. Štruktúra projektov nevyhovovala predstavám a dopytu rozvojových krajín. Išlo hlavne o prekážky pri financovaní projektov týkajúcich sa energií (uhlie, ropa, atóm, alebo veľké hydroelektrárenské projekty). Tieto boli v hľadaní zdrojov často vylúčené z financovania, aj kvôli negatívnemu postoju západných krajín k znečisťovaniu a v poslednej dobe aj k zdrojom skleníkových plynov. Rozvojové krajiny však pre svoj rozvoj potrebujú nové zdroje energie a Forbes svojho času uvádzal, že India, Indonézia, Vietnam, Japonsko a Južná Kórea navýšia do roku 2019 výrobu elektriny na báze uhlia o 60% uvádza Forbes. A neposlednom rade to bola nevôľa Číny, ako ekonomiky ašpirujúcej na najvyššiu pozíciu na svete, nechať riadenie finančných tokov v globálnych inštitúciách pod vplyvom svojho hlavného konkurenta. Čína, ktorá minulý rok predstavila svoj zámer Belt and Road Initiative (Iniciatíva pás a cesta), známy aj ako OBOR (One Belt, One Road), podľa  News Xinhuanet, čo je rozšírenie projektu “Novej hodvábnej cesty” o námornú trasu, potrebuje pre túto víziu nezávislú banku, ktorá by pozdĺž komunikačných trás sponzorovala infraštruktúrne projekty. Tým plánuje zvýšiť ekonomický potenciál krajín, ktoré pomôžu udržať rast ekonomiky Číny aj do vzdialenejšej budúcnosti.

Čína očami Georga Friedmana z Stratforu

Pre Spojené štáty je čínska vízia a snahy, ktoré ju napĺňajú, veľmi nepríjemnou správou z geopolitického hľadiska. Známy americký analytik George Friedman z agentúry Stratfor svojho času napísal vo svojej prognostickej úvahe The Next 100 Years, že Čína nebude v dohľadnej dobe pre USA zásadným protivníkom, pretože nemá dostatok surovinových zdrojov a musí ich, rovnako ako hotovú produkciu, dopravovať po mori, ktoré Amerika kontroluje. Nová hodvábna cesta, ktorá prepája celý ázijský kontinent s Európou, znamená, že sa na jednej trase ocitnú tak výrobcovia, ako aj odberatelia spolu s najväčšími svetovými zásobami surovín v Rusku. Ekonomický potenciál Číny sa nielen znásobí podporou ekonomík najmä Ázie, a následným zvýšením kúpnej sily obyvateľstva, ale tento nádejný proces nebude môcť USA kontrolovať a ovplyvňovať ani po finančnej ani silovej stránke. Samozrejme, inštitúcia, ktorú bude mať pod kontrolou niekto iný, bude môcť robiť to isté, čo desaťročia využívala americká vláda pri presadzovaní svojich záujmov. Rozhodovaním o tom, kto dostane úver a kto nie, bude môcť Čína ovplyvňovať procesy v krajinách, čo z dlhodobého hľadiska umožní výrazne zmeniť ich politický charakter.

Stáva sa svet multipolárny?

Samotné založenie AIIB hodnotili mnohí americkí analytici jedným slovom ako katastrofa, informuje  The Diplomat. Preto sa Biely dom pokúšal presviedčať západné krajiny, aby projekt odmietli. Avšak zo spojencov USA iba Japonsko, Kanada a Mexiko vypočuli americké obavy. Ostatné krajiny, vrátane tak verných spojencov ako je Spojené kráľovstvo, Nemecko, Austrália či Južná Kórea, sa k projektu pripojili. Amerika utrpela porážku, ktoré nielen výrazne narúša základy Bretton-woodského povojnového usporiadania sveta, ale tiež ohrozuje nástroj globálneho vplyvu Spojených štátov. Dôsledky nie sú viditeľné okamžite, ale ak vláda USA nenájde nejaké riešenie, môže to prispieť k zmene súčasného usporiadania sveta.

 

Juraj Poláček