GATES

GATESTONE INSTITUTE: Demografické dáta moslimskej populácie v Nemecku – dnešok a budúcnosť

Po započítaní 800 000 nových prichádzajúcich v roku 2015 a 240 000 v roku 2016 spoločne s prirodzeným prírastkom obyvateľstva (77 000) vzrástla jednorazovo moslimská populácia o 1 117 000 a dosiahla odhadovaných 6 262 000 na konci roku 2016. To sa rovná asi 7,6 % celkového počtu obyvateľov Nemecka.